VISIT TEPLICE

Literárna jar

Nie všetci sme si zvykli čítať poéziu z tabletu. Pri knihe máme istotu, že sa nám nevybije... a šancu, že nám do nej venuje svoj autogram sám autor. Pozývame vás precítiť autentickú emóciu zo stretnutia s vaším obľúbeným autorom.

Po desaťročia si naši predkovia spájali mesiac marec s knihou. Pekný zvyk, ktorý chcel upozorniť na bezodný zdroj inšpirácie a kultúrneho obohatenia prameniaceho z ľudského slova zvečneného na kúsku papiera. Malebné prostredie Trenčianskych Teplíc bolo neraz silnou inšpiráciou pre literárnych tvorcov. Medzi tých najznámejších patril aj Karel Čapek, ktorý sa preslávil najmä, vôbec po prvýkrát vo svete použitom, výraze robot, ktorý bol “hlavnou postavou” románu R.U.R. písaného práve počas jeho pobytu v Trenčianskych Tepliciach.

Mesto žilo významnou udalosťou aj v roku 1936, keď sa tu na svätodušný víkend 31. mája a 1. júna konal 1. Kongres slovenských spisovateľov. Dnes sa už málo hovorí o tom, že išlo vskutku o prelomové stretnutie nie len spisovateľov, ale aj vedeckých pracovníkov a publicistov z celého spektra slovenskej spoločnosti, naprieč ideologickej a politickej príslušnosti jeho účastníkov. Viac sa môžete o tomto významnom podujatí dozvedieť tu.

V duchu tejto kultúry a noblesy sa koná aj tento rok podujatie Literárna jar 2019. V dňoch 14. marca až 30. mája sme pre kúpeľných hostí, návštevníkov mesta, ale i “domácich” pripravili celkovo 12 podujatí tematicky rôznorodých, ktorých však spája jedno – súvis s literárnym umením. Akýmsi ambasádorom celého podujatia sa stal najznámejší slovenský milovník kníh a popularizátor literatúry Dado Nagy.

Plagat A4 LJ.cdr

Podrobnejšie info o jednotlivých podujatiach: