VISIT TEPLICE

Hammam

Po kúpeli v niektorom z bazénov padne vhod kratší či dlhší oddych. Preneste sa v čase do konca 19. storočia a zrelaxujte sa v štýlovom orientálnom priestore Hammamu.

Hammam je turecký kúpeľ postavený v maurskom slohu podľa návrhu architekta Šmoranza v roku 1888. O vtedy najdrahší vaňový prepychový kúpeľ sa zaslúžila Ifigénia d’Harcourt objavením modelu stavby na svetovej výstave v Paríži. Vyžiadala si súhlas vybudovať a financovať ju. Osvetlenie haly zasklenými otvormi v klenbe kupol robí dojem hviezdnej oblohy s prirodzenou hrou svetiel. Celému priestoru dominuje jemný pieskovec, plný originálnych ozdôb. Stavba je kultúrnou pamiatkou. Počas organizovaných prehliadok, ktoré sa konajú každý utorok, tu tancuje brušná tanečnica.