VISIT TEPLICE

Festival ľudových remesiel

Počas FĽR láka stovka remeselníkov svojimi výrobkami. Dobrú atmosféru dotvára folklórna hudba a výstavy.

Festival ľudových remesiel sa traduje od roku 2003. Každoročne viac ako stovka remeselníkov z Česka a Slovenska v časti pešej zóny svoje tradičné výrobky, pričom mnohí z nich Vám výrobu aj priamo predvedú. Festival okrem toho zaujme aj vystúpeniami, ktoré počas celého dňa prebiehajú.

Bližší program pre Vás zverejníme v dostatočnom predstihu.