VISIT TEPLICE

Stavanie májov

Tradičné stavanie májov sprevádzané spevom a dychovou hudbou. O 16.00 na Kúpeľnom námestí, od 18.00 na Baračke.