VISIT TEPLICE

Tím

V prípade dotazov alebo záujmu o spoluprácu neváhajte kontaktovať náš tím

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková – predseda predstavenstva OOCR
Gen. M. R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice

Silvia Havelková – výkonná riaditeľka
Gen. M. R. Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
T: +421 32 655 67 25
E: oocrtt@teplice.sk