VISIT TEPLICE

Turistický výstup na Jeleňa

Náučný turistický chodník: Jeleň – kaplnka – Spálená – Biela skala – Veľký kríž - Heinrichov prameň.

Výstup na Jeleňa po náučnom turistickom chodníku je bohatý na zaujímavé vyhliadky. Z nich najznámejšie sú Jeleň a Biela skala, celkom nové na Spálenej – Matúšová veža a Dubnická kotlina a z druhej strany kopca unikátny pohľad na Homôlku. Nanovo je upravený aj prístup k jaskyni pod Jeleňom, upravený chodník ku krasovým útvarom – závrtom a množstvo lavičiek a altánkov. Kaplnka bola zrekonštruovaná dobrovoľníkmi ešte v roku 2009.

Trasa začína nad cestou pri železničnej stanici. Hneď od začiatku značený chodník prekonáva svah serpentínami. Za prameňom Michael v pravotočivom oblúku jednej z nich sa nachádza puklinová Jaskyňa pod jeleňom. Pomenovanie dostala od vyhliadky vzdialenej asi desať minút od nej. Prístrešok s posedením na skalnom výbežku umožní pohľad na časť kúpeľného mesta v obkolesení hôr. Tu sa nachádza drevený Jeleň.

Spätne cez rázcestie pod jeleňom sa dostávame ku kaplnke. Chodníkom po hrebeni prídeme postupne k ďalším výhľadovým miestam, Melanin oddych a Biela skala. Rázcestník pri Bielej skale nám pomôže zorientovať sa. Na skalnatý Grófovec (557 m) cez závrty (Veľký, Stredný, Emil, Dvojča, M1, M2) je to vlastne čiastočný návrat po súbežne vedenom chodníku s odbočkami, čo trvá asi tridsať minút. Ak si túto slučku odpustíme, zostupom cez Heinrichov prameň ku konečnej na Baračke je to ešte polhodina. Absolvovanie celej trasy cez Grófovec trvá asi 3 hodiny. K oddychu sú na niekoľkých miestach trasy vybudované odpočívadlá vo forme prístreškov a altánkov.