VISIT TEPLICE

Funkcionalistické Teplice

Trenčianske Teplice sú vhodným miestom na dovolenku pre všetkých obdivovateľov medzivojnovej architektúry a staviteľstva prvej republiky.

Spoločenské zmeny, priaznivá politická klíma a búrlivý rozvoj kúpeľníctva v Prvej Československej republike sa odzrkadlili aj na stavebnom rozvoji Trenčianskych Teplíc. Aj dnes, takmer po storočí, sú na funkcionalistických stavbách v mestečku zrejmé kvality našej medzivojnovej architektúry. Urobte si prechádzku cez mesto a kúpeľný park a preneste sa do čias noblesy predvojnového Československa.

Dve najvýraznejšie stavby v Tepliciach z tohto obdobia sú jednoznačne Kúpalisko Zelená žaba a Liečebný dom Machnáč. Kým to prvé po nákladnej rekonštrukcii obnovilo svoju zašlú slávu a jeho saunový svet a reštauráciu je možné navštíviť celoročne a v letných mesiacoch sa tu i okúpete, Machnáč v tvare pripomínajúcom parník stojí na kraji Kúpeľného parku opustený a čaká na rekonštrukciu. V jeho priestoroch sa sporadicky konajú výstavy modernej architektúry, ako naposledy počas Medzinárodného filmového festivalu IFF v roku 2016.

Hneď vedľa LD Machnáč v smere do parku sa nachádzajú dve stavby z prvej polovice 20. storočia- budova bývalej vodnej elektrárne z roku 1920 a evanjelický kostol a. v. podľa projektu Gustáva Dohnányiho. Kostol bol vysvätený v roku 1931 a dnes je prístupný počas služieb Božích každú nedeľu.

Ďalšie zaujímavé budovy sa nachádzajú pri konečnej stanici elektrickej železnice. Hodnotná je i samotná budova železničnej stanice Trenčianske Teplice, postavená v roku 1941, ktorá je kultúrnou pamiatkou. Prístupná je počas jázd električky, ktoré sa v letných mesiacoch konajú každý víkend a mimo sezóny príležitostne. Viac informácií o grafikone a teda aj sprístupnení stanice môžete nájsť tu. Nad budovou stanice sa vypína budova Slovenskej pošty z roku 1935. V minulosti slúžila pod názvami Vila Sanssouci a Luxor ubytovaniu. V roku 1936 tu bol počas návštevy ubytovaný aj druhý prezident Československej republiky Dr. Edvard Beneš. Ak sa vydáme od železničnej stanice smerom k autobusovému nástupišťu, míňame po ľavej strane objekt bývalej nemocnice. Ten bol otvorený 7. marca 1930 na počesť narodenín prvého prezidenta T. G. Masaryka ako Liečebný dom Nemocenskej pokladnice štátnych železníc. Dnes je budova v rekonštrukcii, po nej bude slúžiť ako nájomné byty.

Okrem spomínaných stavieb sa v Trenčianskych Tepliciach nachádzajú aj mnohé iné funkcionalistické stavby a vily, o ktorých Vás radi poinformujú pracovníci Turisticko-informačnej kancelárie mesta. V nej si možno zakúpiť i publikáciu C20, ktorá je sprievodcom architektúry 20. storočia v Trenčianskych Tepliciach.