VISIT TEPLICE

Poslanie

Aby sa mohlo prírodné a kultúrne bohatstvo Trenčianskych Teplíc systematicky rozvíjať, bola v roku 2012 založená Oblastná organizácia cestovného ruchu.

Cieľom práce OOCR Trenčianske Teplice je najmä:

  • – realizácia a tvorba marketingu pre svojich členov, ako i pre mesto Trenčianske Teplice
  • – podpora a presadzovanie záujmov členov a poskytovanie poradenských služieb členom
  • – podpora a organizácia kultúrneho a spoločenského života v meste
  • – zostavovanie a realizácia koncepcie rozvoja cestovného ruchu na základe filozofie trvalo udržateľného rozvoja
  • – vytvorenie informačného systému v meste Trenčianske Teplice
  • – spolupráca so samosprávou v otázkach územného rozvoja
  • – prevádzkovanie Turisticko-informačnej kancelárie